Популация на Дивеч в България

 

Сръндак - 145,000

Елен лопатар - 7000

Благороден елен - 30.000

Глиган - 78500

Муфлон - 5200

Вълк - 3600

Чакал - 50,000

Лисица - 55,000

Патица - 480000

Дива коза - 2800

Мечка - 1400

Глухар - 3800

Фазани - 680,000

Яребица - 530000

Кеклик - 430000

Горски бекас (прелетен и местен) - над 20,000

Голяма белочела гъска  ( местен и прелетен )- над 30,000